O mnie

Profil

Twórcza, kreatywna architektka z kilkuletnim zagranicznym doświadczeniem proponująca interesujące rozwiązania przestrzenne. W jej projektach głównym przedmiotem analiz staje się „człowiek”. Zarówno skala jego jako moduloru, ma fundamentalne znaczenie podczas procesu projektowego ( „Człowiek miarą wszechrzeczy”), jak również jego głębsza analiza socjologiczna poświęcona wyższym potrzebom psychicznym. Kolejnym, arbitralnym kryterium jest szacunek do dziedzictwa kulturowego, świadomość dorobku i szerszego kontekstu. Cechą dobrego, wzniosłego dzieła jest synergia trzech witruwiańskich czynników: trwałości, użyteczności i piękna. Udana architektura jest zatem dialogiem funkcjonalności ze sztuką.

Doświadczenie

Oferta

Zajmuję się projektowaniem budynków nowych, jak również rewitalizacją obiektów istniejących. Zapewniam kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego. W zakres moich usług wchodzi wykonywanie analiz programowo-przestrzennych, sporządzanie projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz wykonawczych, na nadzorze autorskim kończąc.

Działania moje obejmują