Centrum Zrównoważonego Rozwoju - Budynki pasywne

Lokalizacja: Jasło

Inwestor: Jednostka samorządu terytorialnego

Powierzchnia użytkowa: 808,54 m2

Projekt: 2019

Autor: Karolina Szałankiewicz

Budynek pasywny można scharakteryzować jako energooszczędny budynek najnowszej generacji o najwyższej jakości. Jest to owoc prac rozwojowych prowadzonych nieprzerwanie od 1991 r. nad udoskonaleniem ówczesnego budynku energooszczędnego rozpowszechnionego przede wszystkim w Austrii i Niemczech. Zastosowane w obiektach w standardzie budownictwa pasywnego rozwiązania muszą być przede wszystkim dobrane adekwatnie do strefy klimatycznej, wielkości obiektu, jego przeznaczenia liczby użytkowników i innych czynników ściśle powiązanych z konkretną działką budowlaną (np. długość nasłonecznienia w ciągu roku, zacienienie), a jednocześnie pozostać ekonomicznie uzasadnione. Są to informacje i wytyczne brane pod uwagę w przypadku projektowania każdego z obiektów mającego spełniać założenia tego standardu i wpływają w sposób bezpośredni na przyjęte rozwiązania
Istotą standardu budynków pasywnych jest ograniczenie zużycia energii potrzebnej do bieżącej eksploatacji budynku, a w szczególności ośmiokrotna redukcja zapotrzebowania na energię do ogrzewania oraz znaczące ograniczenie zapotrzebowania na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej, co przekłada się na odpowiednio mniejszą emisję dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery.

Budynek „Centrum Zrównoważonego Rozwoju” projektowany jest na planie koła, o bryle zbliżonej do walca (najkorzystniejszy współczynnik kształtu bryły to kula, walec, sześcian). Budynek jest dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Budynek posiada płaskie zielone stropodachy – tarasy otwarte dla zwiedzających. Na tarasach planowana jest niska rodzima zieleń, sprzyjająca lokalnym gatunkom zwierząt ( ule, budki dla ptaków). Funkcja budynku dedykowana jest zrównoważonemu rozwojowi, dlatego też cały obiekt projektowany jest w duchu zrównoważonego budownictwa poprzez użycie odpowiednich materiałów zarówno konstrukcyjnych jak i wykończeniowych. Do idei zrównoważonego budownictwa przyczynia się fakt wysokiej energooszczędności budynku. Myśląc o zrównoważonym budownictwie należy zwrócić szczególną uwagę na zarządzanie zasobami naturalnymi, materiałami, oszczędność wody, akustykę, promowanie komunikacji pieszej i rowerowej czy użycie materiałów zewnętrznych w kolorystyce jasnej o dużym współczynniku odbicia światła.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 785 637 673

biuro@ba-creatio.pl

Creatio Karolina Szałankiewicz
ul. Szkolna16, Mymoń
38-524 Besko

NAPISZ DO NAS