Plac II - Zagospodarowanie terenu

Lokalizacja: powiat sanocki

Powierzchnia użytkowa: 16.246,30 m2

Projekt: 2017

Autor: Karolina Szałankiewicz

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zorganizowania ładu przestrzennego oraz zmianę funkcji obszaru – jej rewitalizacji. W chwili obecnej teren ten utracił swoją wcześniejszą funkcję handlowo – usługową i został zamieniony na teren zielony. W sąsiedztwie terenu objętego inwestycją znajduje się również wzgórze cerkiewne, które w tym momencie nie posiada żadnego traktu komunikacyjnego zapewniającego mu ogólną dostępność. Zespół działań proponowanych w przedmiotowej inwestycji ma za zadanie wprowadzenie korzystnego przekształcenia terenu nie tylko w zakresie planistyczno – urbanistycznym czy architektonicznym ale również społecznym i ekonomicznym poprzez podniesienie jakości życia oraz walorów rekreacyjnych gminy.

Obszar ten wraz z wyposażeniem terenu tj: pomnikiem, małą architekturą, oświetleniem oraz zielenią wpisuje się w otoczenie i stanowi z nim spójna całość o charakterze reprezentacyjnym. Obszar zlokalizowany jest w pobliżu budynku Urzędu Gminy i stanowi z nim integralną jedność, podnosząc walory atrakcyjności miejsca przez co zachęca mieszkańców i przejezdnych do korzystania z niego.

Nowoczesna forma architektoniczna elementów wyposażenia (mała architektura, pomnik, oświetlenie) oraz użyte nowoczesne materiały nadają atrakcyjności i umożliwiają zapewnienie komfortu użytkowania poprzez ergonomię urządzeń. Proponowana nawierzchnia z kostki betonowej jest w pełni bezpieczna, antypoślizgowa, natomiast brak obrzeży chodnikowych ułatwia korzystnie osobom niepełnosprawnym przez co eliminuje bariery architektoniczne. Zastosowanie stonowanej kolorystyki nawierzchni wzbogaca wizualny odbiór całej inwestycji, nadaje elegancji i dostojności oraz stanowi bazę dla ekspozycji małej architektury oraz zieleni.

Plac podzielony jest na trzy obszary:

  • Plac wielofunkcyjny jest płaskim obszarem w kształcie wieloboku z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej ułożonej w symetryczne wzory. Główne wejście na teren inwestycji znajduje się od strony wschodniej – wprost na plac wielofunkcyjny. Zmiana nawierzchni sygnalizuję zmianę „charakteru” przestrzeni i sposobu jej użytkowania – wyłącznie ruch pieszy. Na granicy terenu placu od strony wschodniej zaproponowane zostały dwie bliźniacze donice z kwiatami, które również pomagają wydzielić tą przestrzeń i wyeliminować ruch samochodowy. Na placu zainstalowane jest pięć dwustronnych tablic reklamowych podświetlanych, które pozwolą na lepszy przepływ informacji dotyczących gminy, głównie informacji publicznych kierowanych do mieszkańców. W dalszej części placu znajdują się dwie ażurowe ławki, kosz oraz poidełko zewnętrzne z wodą zdatną do picia.
  • Na plac rekreacyjny prowadzą trzy alejki od strony wschodniej (od placu wielofunkcyjnego oraz od parkingu). Plac ten jest otoczony ozdobną zielenią, co nadaje mu charakter bardziej intymny. Na terenie placu znajdują się trzy donice wykonane z betonu architektonicznego z kwiatami sezonowymi oraz elementów małej architektury tj.; stół solarny zaopatrzony w funkcje hot –spot, ładowarki do urządzeń mobilnych, głośniki, sensora zbliżeniowego uruchamiającego głośniki oraz wzmacniacza dźwięku; ławki i kosze wg schematów na rysunkach.
  • Plac upamiętniający jest najdalej odsuniętym na zachód placem, tym samym najbliżej sąsiadującym z wzgórzem cerkiewnym, którego przedpole w chwili obecnej nie jest zagospodarowane i skomunikowane traktem pieszym z drogą wewnętrzną prowadzącą do obiektów usług, handlu czy użyteczności publicznej. Z uwagi na dużą rangę wzgórza cerkiewnego i kluczowe znaczenie historyczne, sentymentalne i krajobrazowe tego miejsca zaproponowany został plac z pomnikiem u jego stóp wykonany z betonu architektonicznego. Pomnik stanie na placu w jego południowej części, na podwyższeniu (trzy stopniowe schody terenowe) i będzie miał minimalistyczną formę dwóch prostopadłościennych brył połączonych ze sobą. Plac w części południowej i wschodniej posiada elementy małej architektury (po 2 ławki i kosz), dalsza część pozostaje zaaranżowana jako teren otwarty, dający możliwość organizacji obchodów świąt narodowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 785 637 673

biuro@ba-creatio.pl

Creatio Karolina Szałankiewicz
ul. Szkolna16, Mymoń
38-524 Besko

NAPISZ DO NAS