Plac III - Zagospodarowanie terenu

Lokalizacja: Kraków

Projekt: 2013

Autor: Karolina Szałankiewicz

Na mapie Krakowa wyraźnie odznacza się zwarta zabudowa Nowej Huty. Plan miasta oparty jest na połowie klasycznego miasta renesansowego. Nowa Huta zbudowana jest zgodnie z ideą miasta-ogrodu. Zieleń była wprowadzana równocześnie z realizacją budynków mieszkaniowych. Dzisiaj jest to najbardziej zielona dzielnica Krakowa. Centrum miasta socrealistycznego wraz z przyległymi placami było jego najważniejszym miejscem. Doktryna powierzała mu bardzo ważne zadanie: tutaj podczas częstych manifestacji następowała przemiana zbioru jednostek ludzkich w monolit podporządkowany partii. Centrum miało być rdzeniem miasta, ośrodkiem jego życia politycznego.

Projekt strefy rekreacyjnej dla Nowej Huty zakłada stworzenie bipolarnego centrum odciążającego obecne centrum Krakowa, pełniącego funkcję kolejnego ośrodka kultury, nauki, sportu, rekreacji, rozrywki, relaksu. Ich współistnienie opierałoby się na współpracy i uzupełnieniu, co przyniosłoby wymierne korzyści miastu. Nowohuckie centrum byłoby alternatywą, możliwością szerszego rozwoju miasta. Zielony „NH Park” ma na celu przede wszystkim aktywizację tych terenów i oddanie ich do użytku mieszkańcom, uatrakcyjnienie obszaru Nowej Huty, przyciągnięcie i zainteresowanie przyjezdnych, wywołanie „efektu Bilbao” prowadzącego do odkrycia drzemiących możliwości. Projekt powstał w fazie koncepcji i ma na celu wskazanie potencjału niewykorzystanej przestrzeni oraz skłonienie do analiz nad dalszym kierunkiem rozwoju miasta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 785 637 673

biuro@ba-creatio.pl

Creatio Karolina Szałankiewicz
ul. Szkolna16, Mymoń
38-524 Besko

NAPISZ DO NAS